Debugování NodeJS ve Vagrantu

Do VagrantFile je nutné přidat konfiguraci forwardingu portu.

config.vm.network :forwarded_port, host: 5858, guest: 5858

Pro samotné debugování je nutné nainstalovat globálně node-inspector.

npm install -g node-inspector

Před spuštěním aplikace v debug modu pustíme:

node-inspector --web-port 9000

Pak už jen stačí pustit naši aplikaci v –debug modu. Debugger je pak dostupný na ip adresse vagrantu. IP adresu vagrantu zjistíme pomocí příkazu ip addr. Nejlepší prohlížeč pro debug je Chrome.

http://ip_addr:9000/?port=5858

node --debug app.js