Apache redirect HTTP na HTTPS

Do sekce pro virtualhost port 80 (<VirtualHost *:80>) přidejte:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]