Git pomocné skripty

Pro zjednodušení práce s více git repozitáři v jedné složce lze použít tyto skripty v Linux prostředí.

Git pull ve všech podsložkách v maximální hloubce 1.

find . -maxdepth 1 -type d \( ! -name . \) -exec bash -c "cd '{}' && git pull" \;

Git fetch

find . -maxdepth 1 -type d \( ! -name . \) -exec bash -c "cd '{}' && git fetch --all" \;

Výpis aktuálních branch v jednotlivých podsložkách.

find . -maxdepth 1 -type d \( ! -name . \) -exec bash -c "cd '{}' && echo -e '\033[0;31m {} \033[0m' && git branch | grep \* " \;