Logstash 5.4.0 – offline filter plugins

Exportovaný zip pluginů obsahuje tyto přidané pluginy:

  • logstash-filter-aggregate
  • logstash-filter-de_dot
  • logstash-filter-json_encode
  • logstash-input-jmx

Pluginy lze nainstalovat pomocí tohoto příkazu:

bin/logstash-plugin install file:///<path_to_zip>/logstash-offline-plugins-5.4.0.zip

logstash-offline-plugins-5.4.0.zip

Zdroje:

https://www.elastic.co/guide/en/logstash/current/offline-plugins.html#installing-offline-packs

 

boot2docker – Elasticsearch a max_map_count

Pokud používáte boot2docker, tak určitě narazíte při startu Elasticsearch služby na podobnou chybu:

Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: bootstrap checks failed
 initial heap size [268435456] not equal to maximum heap size [1073741824]; this can cause resize pauses and prevents mlockall from locking the entire heap
 max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] likely too low, increase to at least [262144]
 at org.elasticsearch.bootstrap.BootstrapCheck.check(BootstrapCheck.java:93)
 at org.elasticsearch.bootstrap.BootstrapCheck.check(BootstrapCheck.java:66)
 at org.elasticsearch.bootstrap.Bootstrap$5.validateNodeBeforeAcceptingRequests(Bootstrap.java:191)
 at org.elasticsearch.node.Node.start(Node.java:323)
 at org.elasticsearch.bootstrap.Bootstrap.start(Bootstrap.java:206)
 at org.elasticsearch.bootstrap.Bootstrap.init(Bootstrap.java:269)
 at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.init(Elasticsearch.java:111)
 at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.execute(Elasticsearch.java:106)
 at org.elasticsearch.cli.Command.mainWithoutErrorHandling(Command.java:91)
 at org.elasticsearch.cli.Command.main(Command.java:53)
 at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.main(Elasticsearch.java:74)
 at org.elasticsearch.bootstrap.Elasticsearch.main(Elasticsearch.java:67)
 Refer to the log for complete error details.

Řešení:
Stačí upravit /var/lib/boot2docker/profile přídáním tohoto řádku na konec souboru a následně udělat reboot.

 # Update the vm.max_map_count setting
 sysctl -w vm.max_map_count=262144

Elasticsearch docker container na Ubuntu 16.04

Pokud používáte sebp/elk image, můžete se setkat s chybou

2017-04-05T20:57:53,130][ERROR][o.e.b.Bootstrap          ] [IMZwJd9] node validation exception
bootstrap checks failed
max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144]

Řešení:

sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144

nebo

echo 262144 | sudo tee /proc/sys/vm/max_map_count

Permanentní nastavení:

Do /etc/sysctl.conf přidáme parametr

 vm.max_map_count=1048575

Poté je nutné restartovat server nebo pustit

sysctl -p

.

http://elk-docker.readthedocs.io/#troubleshooting