Git pomocné skripty

Pro zjednodušení práce s více git repozitáři v jedné složce lze použít tyto skripty v Linux prostředí.

Git pull ve všech podsložkách v maximální hloubce 1.

find . -maxdepth 1 -type d \( ! -name . \) -exec bash -c "cd '{}' && git pull" \;

Git fetch

find . -maxdepth 1 -type d \( ! -name . \) -exec bash -c "cd '{}' && git fetch --all" \;

Výpis aktuálních branch v jednotlivých podsložkách.

find . -maxdepth 1 -type d \( ! -name . \) -exec bash -c "cd '{}' && echo -e '\033[0;31m {} \033[0m' && git branch | grep \* " \;

Apache redirect HTTP na HTTPS

Do sekce pro virtualhost port 80 (<VirtualHost *:80>) přidejte:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

Debugování NodeJS ve Vagrantu

Do VagrantFile je nutné přidat konfiguraci forwardingu portu.

config.vm.network :forwarded_port, host: 5858, guest: 5858

Pro samotné debugování je nutné nainstalovat globálně node-inspector.

npm install -g node-inspector

Před spuštěním aplikace v debug modu pustíme:

node-inspector --web-port 9000

Pak už jen stačí pustit naši aplikaci v –debug modu. Debugger je pak dostupný na ip adresse vagrantu. IP adresu vagrantu zjistíme pomocí příkazu ip addr. Nejlepší prohlížeč pro debug je Chrome.

http://ip_addr:9000/?port=5858

node --debug app.js

 

Proč vynalézat znovu kolo

Ano baví mě IT a tvorba webu. Ale proč bych měl trávit čas vývojem vlastní platformy, když mohu využít WordPress. Sice ne vždy bezpečnou blogovací platformu, ale už lety ostřílenou.

Otázka: „Proč vynalézat znovu kolo? Když už ho jednou někdo vynalezl?“ byl i motiv vést si formou příspěvků, takový pamatováček postupů a znalostí, které nechci zapomenout nebo trávit čas novým hledáním.