Docker – připojení se do konzole kontejneru

Spuštění kontejneru elk:

docker run -p 5601:5601 -p 9200:9200 -p 5044:5044 -it --name elk sebp/elk

Připojení se do příkazové řádky na spuštěném kontejneru elk:

docker exec -it elk /bin/bash

Napsat komentář