Elasticsearch docker container na Ubuntu 16.04

Pokud používáte sebp/elk image, můžete se setkat s chybou

2017-04-05T20:57:53,130][ERROR][o.e.b.Bootstrap          ] [IMZwJd9] node validation exception
bootstrap checks failed
max virtual memory areas vm.max_map_count [65530] is too low, increase to at least [262144]

Řešení:

sudo sysctl -w vm.max_map_count=262144

nebo

echo 262144 | sudo tee /proc/sys/vm/max_map_count

Permanentní nastavení:

Do /etc/sysctl.conf přidáme parametr

 vm.max_map_count=1048575

Poté je nutné restartovat server nebo pustit

sysctl -p

.

http://elk-docker.readthedocs.io/#troubleshooting

 

Napsat komentář